รหัสล็อกอิน  
รหัสผ่าน  


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ต.ค. ขอเรียนเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
1 ต.ค. การขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
31 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
31 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
30 ส.ค. เข้าร่วมงานไหว้ครูปี 2561 อาคารพล 06.00-12.00 น. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
22 ส.ค. ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯและเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
21 ก.พ. ขอประกาศผลการพิจารณาทุนงบประมาณเงินรายได้ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
13 ก.พ. ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
6 ก.พ. ขอเชิญประชุม (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
31 ม.ค. ขอส่งประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds eds