th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
18 ต.ค. ขอติดตามการแจ้งยืนยันสิทธิ์บุตรบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
18 ก.ย. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ก.ย. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3260/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
2 ก.ย. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ทุกประเภท ปี 2562 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
22 ก.ค. ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการของคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 12 สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะหน่วยงาน (ผู้ยังไม่ผ่านการอบรมและผู้ที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน) (งานสารบรรณ กองกลาง)
16 พ.ค. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม))
19 มี.ค. แจ้งงดการให้บริการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 มี.ค. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี, ให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนกัน (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
11 ม.ค. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
20 ธ.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
17 ธ.ค. 61 name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
11 ธ.ค. 61เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
4 ธ.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 ต.ค. 61ขอเรียนเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
1 ต.ค. 61การขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

08:21:28 20/10/2019 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2019 © Electronic Document System, MSU 08:21 20/ตุลาคม/2562