th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
9 เม.ย. ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 (สภาคณาจารย์)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6 ไฟล์แนบ 7 ไฟล์แนบ 8
29 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ทุกประเภทประจำปี 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
17 มี.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
16 มี.ค. ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 มี.ค. ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน มีนาคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
23 ก.พ. (ด่วนที่สุด) ตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ (กองการเจ้าหน้าที่)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
18 ก.พ. ขอแจ้้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯและค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร2564 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
10 ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลให้ผูัผ่านการคัดเลือกจ้างงาน มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)(รอบ4) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
8 ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)(รอบ4) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
28 ม.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยรอบ3ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
22 ม.ค. ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
6 ม.ค. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)รอบที่2 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
6 ม.ค. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5 ม.ค. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้2564(รอบ2) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
29 ธ.ค. 63ขอแจ้งแผนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเดือน มกราคม 2564 (สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
28 ธ.ค. 63แนวปฏิบัติการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
24 ธ.ค. 63 ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ 6
18 ธ.ค. 63 ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ (ครั้งที่ 11/2563) และค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563) ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
9 ธ.ค. 63ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2565 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

21:53:17 10/04/2021 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2021 © Electronic Document System, MSU 21:53 10/เมษายน/2564