th en
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ กรุณาล็อกอินก่อนเริ่มใช้งาน
17 ธ.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (สำนักบริการวิชาการ)
11 ธ.ค. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
4 ธ.ค. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
1 ต.ค. ขอเรียนเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์)
1 ต.ค. การขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
31 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
31 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
30 ส.ค. เข้าร่วมงานไหว้ครูปี 2561 อาคารพล 06.00-12.00 น. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
30 ส.ค. name = ไม่มีชื่อเรื่อง (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
22 ส.ค. ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯและเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3
21 ก.พ. ขอประกาศผลการพิจารณาทุนงบประมาณเงินรายได้ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)
      ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ 4
13 ก.พ. ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
6 ก.พ. ขอเชิญประชุม (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
รหัสล็อกอิน
รหัสผ่าน


เบอร์โทรศัพท์สายด่วน
2344 สำนักคอมพิวเตอร์ ,
2458 สำนักคอมพิวเตอร์ (รหัสล็อกอิน MIS),
1270 งานสารบรรณฯ,
2404 สำนักวิทยบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

18:23:47 18/12/2018 : มีปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดแจ้ง eds@msu.ac.th

 Copyright 2018 © Electronic Document System, MSU 18:23 18/ธันวาคม/2561